Η σκηνή που έχει κάνει όλο το κόσμο να σχολιάζει την συγκεκριμένη κυρία και την επιλογή της να κάνει αυτό ενώ βρισκόταν μαζί με κόσμο.